วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯ 62 จ.ชัยภูมิ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวาปีปทุม เข้าร่วมแข่งขัน 73 รายการ ได้รับรางวัล ดังนี้
เหรียญทอง  47  รายการ
เหรียญเงิน   11  รายการ
เหรียญทองแดง  10 รายการ
เข้าร่วมการแข่งขัน  5  รายการ
ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ 4 รายการ ดังนี้
1.คณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ม.4-6 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
2.ขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.1-3  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
3.การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
4.Impromptu Speech  ระดับชั้น ม.4-6  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น