วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555

เรียบร้อยแล้วสำหรับการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
ขอขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี
   พบกันใหม่ปีการศึกษาหน้า
        งานรับนักเรียนใหม่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวาปีปทุม
             ข่าวสารต่าง ๆ ติดตามที่ http://www.wpt.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น