วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนวาปีปทุม กำหนดให้มีการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2556
<< คำสั่งดำเนินการสอบ >> << ตารางสอบ ตารางคุมสอบ >>